House of Ports har blivit

Detta är en sajt med information gällande den genomförda sammanslagningen av House of Ports bolagen Ports IT, Domaininfo, Dipcon, Qpol och Strop Digital Studio. Dessa bolag och varumärken gick under hösten 2016 gemensamt upp Ports Group.

Bolagets nya hemsida är lanserad på portsgroup.com. Men denna sajt kommer finnas kvar för att informera kring bakgrunden till detta, samt det pågående förändringsarbetet inom Ports Group, marknadsledare inom skydd av digitala tillgångar.

Vi på Ports Group har under en längre tid sett en ökad acceptans och efterfrågan på marknaden för helt integrerade lösningar inom vår bransch, att säkra och bevaka digitala tillgångar.

Som en helt naturlig del i denna utveckling valde vi att bli en full service provider och driva all vår verksamhet under ett och samma varumärke. Detta för att som marknadsledare kunna ta nästa steg i vår utveckling.

Nedan följer en kort FAQ för att besvara de vanligaste frågorna kring detta förändringsarbete. Skulle ni ändå inte finna svar här får ni väldigt gärna ta kontakt med oss i enlighet med kontaktinformationen nedan.

Vad hände inom House of Ports?

Vad var bakgrunden till denna sammanslagning?

Vilka bolag påverkades?

Hur påverkar detta våra kunder?

Kommer fakturering nu ske av ett annat bolag?

Vad är nästa steg för Ports Group?